Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

„FABRICA DE BERE ” situată în Tg-Jiu, str. Aleea Macului, nr. 3

Cod produs: 80803, Gorj - Tg Jiu, SUCCES NIC COM SRL

Proprietatea imobiliară - FABRICA DE BERE, compusă din teren în suprafață de 25918 mp și conctrucții industriale C1-C27, cu suprafața construită la sol total de 7871 m , situate în Aleea Macului, nr. 3, Tg-Jiu, jud. Gorj.
Proprietatea este înscrisă în cartea funciară nr. 43260 Târgu Jiu, nr. cadastral 43260 și a fost achiziționat prin contractul de vânzare-cumpărare cu în cheiere de autentificare nr. 1562/25.05.2005.
Proprietatea este amplasată în imediata vecinătate, partea de suda incintei MIRFO SA , fiind constituită din teren și construcții-(spații industriale). Proprietatea este o fabrică de bere, care actualmente nu mai funcționează, construită in anii 1980 - 1981, pusă în funcțiune în anul 1981 a funcționat până în anul 2003 când fabrica și-a încetat activitatea. La data actuală fabrica nu mai este în funcțiune, imobilele sunt descompletate și supuse degradării.
Conform extrasului de carte funciară proptietatea se compune din:
43260 - Teren intravilan, curtl construcții, cu suprafata măsurată de 25918 mp
Accesul se face indirect pe drumul de acces MIRFO, 0,3 Km din Bdul Ecaterina Teodoroiu (DN 79), pe Aleea Macului până Ia incinta proprietății.
43260-C1 - Atelier, cu suprafața măsurată de 554 mp — are regim de înălțime parter, și a fost pus in funcțiune în anul 1981. Este construit din zidărie de cărămidă pe fundații continue din beton armat. Planșeul este realizat din beton armat, pardoselile fiind realizate din beton
43260-C2 - Centrala termică, cu suprafața măsurată de 545 mp — a fost pusă in funcțiune în anul 1982. Construcția are structura din stâlpi de beton armat cu grinzi de beton armat. Închiderile sunt realizate din plăci de beton armat. Tâmplăria este metalică, cu geam simplu.
43260-C3 - Stație electrica și post TRAFO, cu suprafața măsurată de 292 mp — prezintă fundații continue din beton armat, zidărie de cărămidă, acoperiș de tip terasă hidroizolată.
43260-C4 - Magazie materiale, cu suprafața măsurată de 22 mp — fundații continue din beton, tâmplărie metalică cu geam simplu.
43260-C5 - Stație electrica pomire benzi, cu suprafata măsurată de 40 mp.
43260-C6 - Șopron cărbune. cu suprafața măsurată de 159 mp — șopron stâlpi din beton, cu învelitoare din plăci ondulate.
43260-C7 - Depozit cărbune, cu suprafața măsurată de 1.125 mp —a fost pus in funcțiune în anul 1982 — are structura din stâlpi de beton armat, grinzi transversale, arbaletrieri și pane din beton armat prefabricat, închideri parțiale din azbociment, fără izolație termică, pardoseli din beton.
43260-C8 - Turn Întoarcere, cu suprafața măsurată de 30 mp — eșafodaj de susținere a benzilor transportoare.
43260-C9 - Banda cărbune, cu suprafața măsurată de 135 mp — au izolație din beton, stâlpi din beton. Calea benzii este acoperită cu plăci din beton armat.
43260-C10 - Stație primire auto, cu suprafața măsurată de 22 mp - structură de șopron închis pe lungime, cu stâlpi din beton armat și grinzi din beton armat, acoperit și închis cu plăci de azbociment.
43260-C11 - Birou, cu suprafața măsurată de 11 mp.
43260-C12 - Atelier Centrala frig, cu suprafața măsurată de 40 mp —are structura din stâlpi din beton armat prefabricați in fundați tip pahar, grinzi longitudinale prefabricate, chesoane prefabricate, izolație de tip terasă, închideri și compartimentări din cărămidă, tencuieli obișnuite, placaje cu faianță.
43260-C13 - Siloz malț cu suprafața măsurată de 472 mp este constituit din 9 celule circulare cu capacitatea de 800 T, 4 celule stelate cu capacitatea de 350 T și 8 celule perimetrale cu capacitatea de 30 T, de asemenea, în corpul de construcție intră și
43260-C14 - Casa poarta II, cu suprafața măsurată de 46 mp — cu regim de înălțime parter, fundații continue din beton armat, pereți din zidărie portantă de cărămidă, planșee din beton armat, acoperiș de tip terasă izolată, tâmplărie de lemn, pardoseli de mozaic.
43260-C15 - Siloz borhot, cu suprafața construită măsurată de 14 mp eșafodaj din cadre de beton armat pentru susținerea rezervorului metalic de borhot, cu un volum de beton armat pus în operă aproximat de evaluator la 16 mc.
43260-C16 - Secție îmbuteliere, cu suprafața măsurată de 2.177 mp — transformată în moară. Sistemul constructiv al clădirii este realizat din stâlpi din beton prefabricați, grinzi transversale, chesoane prefabricate cu închideri perimetrale și compartimentare din zidărie de cărămidă, planșee din beton. Învelitoare de tip terasă, tâmplărie din metal și PVC, pardoseli de ciment acoperite cu material cu proprietăți antiseptice, grupuri sanitare prevăzute cu dușuri și vestiare.
43260-C17 - Anexă, cu suprafața măsurata de 95 mp, cu fundații din beton armat, structură din zidărie de cărămidă, acoperiș de tip terasă hidroizolată.
43260-C18 - Magazie capse, cu suprafața măsurată de 30 mp — cu fundații continue din beton, zidărie de cărămidă, tâmplărie metalică.
43260-C19 - Casa mașini fabrica malț, cu suprafața măsurată de 129 mp care deservește aceste silozuri și care nu a fost finalizată fiind doar structura de beton.
43260-C20 - Rezervor apa incendiu, cu suprafața măsurată 174 mp, semi îngropat, cu un volum de 800 T, realizat din beton.
43260-C21 - Magazie, cu suprafața măsurată de 18 mp cu fundații continue din beton, zidărie de cărămidă, tâmplărie metalică.
43260-C22 - Birouri, cu suprafața măsurată de 220 mp - construcția a fost pusă în funcțiune in anul 1978, are fundații continue din beton armat, pereți din zidărie portantă de cărămidă, planșee din beton armat, izolație de tip terasă, tâmplărie din lemn la interior și metal, pardoseli din mozaic, gresie. Regimul de înălțime este P+1E. Finisajele interioare constau din tencuieli drișcuite cu zugrăveli cu calciu.
43260-C23 - Șopron magazie cu materiale, cu suprafața măsurată de 154 mp — structura din stâlpi din beton, grinzi din beton.
43260-C24 - Corp laboratoare cu suprafața măsurată de 146 mp construcția are fundații din beton armat, pereții din zidărie portantă de cărămidă, acoperiș de tip terasă hidroizolată, tâmplărie de lemn cu geam normal, pardoseli din mozaic.
43260-C25 - Secție îmbuteliere, cu suprafața măsurată de 226 mp - sistemul constructiv al clădirii este realizat din stâlpi din beton prefabricați, grinzi transversale, chesoane prefabricate cu închideri perimetrale și compartimentare din zidărie de cărămidă, planșee din beton. Învelitoare de tip terasă, tâmplărie din metal, pardoseli de ciment.
43260-C26 - Centrală aer comprimat, cu suprafața măsurată de 280 mp - fundații continue din beton, zidărie de cărămidă, tâmplărie metalică.
43260-C27 - Secție fierbere, cu suprafața măsurată de 820 mp — pusă în funcțiune în anul 1981, cu structură din cadre de beton armat, închideri perimetrale și compartimentare cu zidărie, planșee din beton, învelitoare de tip terasă, tâmplărie de metal, pardoseli din gresie antiacidă și ciment, în care se găsesc rezervoare de fermentare.
Imobilul este ipotecat în favoarea Banca Transilvania SA.

2,532,870.00 LEI

Pretul nu include TVA
„FABRICA DE BERE ” situată în Tg-Jiu, str. Aleea Macului, nr. 3
 

LOCALIZARE PRODUS

ALTE PRODUSE