Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Amplasament - Complex de morărit si panificaţie situat in loc. Zalău, jud. Sălaj

Cod produs: 74672, Salaj - Zalau, ABO MILL SA

Proprietatea imobiliară este situată in loc. Zalău, str. Fabricii nr 10, jud. Sălaj, intăbulată in CF 5636 Zalău, compusă din teren în suprafaţă de 17.000 mp, având nr. topo 1583/b/l/4/2/a, 1583/a/l/l/a, 1583/a/2/2/2, 1583/a/2/3/2, 1583/a/2/4/2, 1774/2/a, 1583/b/l/4/2/b, 1774/4/2/b, 1775/2/6/2/a, 1583/b/l/4/2/c, 1775/2/6/2/b, 1583/a/l/l/b, 1584/1/2, 1583/b/l/4/2/d pe care sunt edificate următoarele construcții:
> Fabrica de pâine compusa din magazin si brutărie;
> Moara porumb;
> Birouri, atelier, vestiar, garaje, magazie;
> Moara grâu, cabina poarta, cabina + pod bascul, casa pompe + bazin, statie gaz, depozit, magazine, siloz, cabina +pod bascul CFR.
Unitatea de morărit şi panificaţie are o capacitate de 200 tone/zi la grâu şi 40 tone/zi porumb, dispune de echipamentele necesare desfăşurări activităţii.
Accesul se realizează direct din strada Fabricii, situată în partea de est a terenului. Amplasamentul beneficiază de toate utilităţile necesare desfăşurării unei activităţi industriale (curent electric trifazic, gaz, apă). Există sistem de hidranţi, reţea locală de gaz cu branşament efectuai, reţea locală de curent cu branşament efectuat, încălzirea se realizează cu ajutorul centralei termice proprii.

Descrierea construcţiilor
> Moară grâu
■ Construcție cu regim inălțime S+P+5E având Sc=6.318mp, Sd=5.744mp
■ Structura clădirilor: infrastructură fundaţii din beton, suprastructură din cadre de beton armat cu închideri de cărămidă
■ Acoperiş tip terasă necirculabilă
■ Pardoseli din beton sclivisit
■ Instalații electrice de medie si joasă tensiune; încălzire - centrală termică.
■ Finisajul exterior este compus din tencuieli si zugrăveli din glet; finisajul interior este compus din
pardoseli din beton sclivisit, tencuieli glet, zugrăveli var, scări interioare din beton armat " Tamplarie: usi exterioare metalice cu geam simplu și ferestre metalice cu geam din sticla clară
■ Starea fizică generală este satisfăcătoare


> Fabrica de pâine
■ Constructie regim inaltime P+4E avand Sc=l .271 mp, Sd=3.267mp, Su= 2.970 mp
■ Structura clădirilor : infrastructura fundaţii din beton, suprastructura din cadre de beton armat cu inchideri de cărămidă
■ Acoperiş tip terasa necirculabila
■ Pardoseli din beton sclivisit
■ Instalatii electrice de medie si joasa tensiune; incalzire - centrala termica.
■ Finisajul exterioare tencuieli si zugrăveli din glet; finisajul interior este compus din pardoseli din beton sclivisit, tencuieli glet, zugrăveli var, scări interioare din beton armat
■ Tâmplărie: uți exterioare metalice cu geam simplu si ferestre metalice cu geam din sticlă clară
■ Starea fizică generală este satisfăcătoare

> Birouri si ateliere
■ Construcție regim inălțime P+E; Sc=804mp/ Sd=1.588mp, Su=1.444mp
■ Structura clădirilor: infrastructură compusă fundaţii din beton, suprastructura din cadre de beton armat cu închideri de cărămidă
■ Acoperiş-şarpanta din lemn acoperita cu ţigla ceramica
■ Pardoseli din beton sclivisit in ateliere si gresie in zona de birouri
■ Instalatii electrice de medie si joasa tensiune; incalzire - centrala termica.
■ Finisajul exterioare tencuieli si zugrăveli din glet; finisajul interior este compus din pardoseli din beton sclivisit, tencuieli glet, zugrăveli var , scări interioare din beton armat.
■ Tâmplărie: uți exterioare metalice cu geam simplu in zona de ateliere si pvc cu geam termopan in zona de birouri; ferestre metalice cu geam simplu in zona de ateliere si pvc cu geam termopan in zona de birouri.
■ Starea fizică generală este satisfăcătoare.

> Moara de porumb
■ Construcție regim inaltime P+6E; Sc=403mp, Sd=1.587mp, Su=1.443mp
■ Structura clădirilor: infrastructura fundaţii radier din beton, suprastructura din cadre de beton armat cu închideri de cărămidă
■ Acoperiş-tip terasa necirculabilă
■ Pardoseli din beton sclivisit in ateliere si gresie in zona de birouri
■ Instalații electrice de medie si joasă tensiune; incălzire - centrală termică.
■ Finisajul exterioare tencuieli si zugrăveli din glet; finisajul interior este compus din pardoseli din beton sclivisit, tencuieli glet, zugrăveli var, scări interioare din beton armat
■ Tâmplărie: uși exterioare metalice cu geam simplu si interioare ferestre metalice cu geam din sticlă clară
■ Starea fizică generală este satisfăcătoare.

1,200,000.00 EUR

Pretul nu include TVA
 

LOCALIZARE PRODUS

ALTE PRODUSE