Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Bunuri imobile & mobile aflate în patrimoniul CESIRO SA

Proprietar: CESIRO S.A.
Termen limita inscrieri: 09/10/2023 ora 11:00 - 10 zile
Data licitatiei: 10/10/2023 ora 11:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT16272
Vezi si alte bunuri ale debitoarei CESIRO S.A.

 


Anunț de licitație


 


 


CITR Filiala Cluj SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, nr. 48, et. 3, în incinta Silver Business Center, jud. Cluj, înmatriculată în Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0760/2014, având cod de identificare fiscală 33154723, în calitate de lichidator judiciar al Cesiro SA (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în localitatea Sighişoara, str. Mihai Viteazul, nr. 96, jud. Mureş, înregistrată la ONRC sub nr. J26/488/1995, având CUI 1224995, desemnată prin Sentința nr. 348 pronunțată la data de 21.07.2021, în dosarul nr. 336/1371/2019, aflat pe rolul Tribunalului Specializat Mureș, rămasă definitivă prin Decizia Curții de Apel Târgu Mureș nr. 54 din 22.02.2022, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014, vinde prin licitaţie publică competitivă cu strigare, următoarele bunuri:


   • ,,Active imobiliare Cesiro’’ - Preţul total de pornire la licitație este de 5.880.934 euro plus TVA. Se va aplica cota TVA din momentul vânzării.


Activele imobiliare sunt situate în Sighisoara, jud. Mureș și se compune din parcele de teren în suprafață totală de aprox. 124.251 mp + construcții (aprox. 55.000 mp) + bunuri mobile incorporate în activele imobiliare.  • “Pachet bunuri mobile aflate în garanția AJFP Mureș” – Prețul total de pornire la licitație este de 520.386 euro plus TVA. Bunurile se vând împreună, la pachet.

  • “Pachet bunuri mobile aflate în garanția IPEC” – Prețul total de pornire la licitație este de 1.048.080 euro plus TVA. Bunurile se vând împreună, la pachet.

  • “Pachet bunuri mobile libere de sarcini” – Prețul total de pornire la licitație este de 536.527 euro plus TVA. Bunurile se vând împreună, la pachet.


 


Licitaţia va avea loc prin mijloace de comunicare la distanta, în data de 10.10.2023, ora 11:00. În cazul bunurilor nevalorificate, licitația se repetă în data de 17.10.2023, 24.10.2023 respectiv 31.10.2023, în aceleaşi condiţii.


 


Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.


Garanția nu este purtătoare de TVA.


 


Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achizitionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație. Prețul caietului de sarcini pentru activele imobiliare Cesiro este de 7.000 lei plus TVA iar pentru pachetele de bunuri mobile este de 3.000 lei plus TVA.


 


Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic, cu opis semnat, pe adresa de e-mail andrei.besoiu@citr.ro, până la ora 11:00 a zilei anterioare ședinței de licitație.


 


Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a lichidatorului judiciar sales.citr.ro, bun cautat Cesiro, la telefon 0737 888 997 sau la adresa de e-mail andrei.besoiu@citr.ro.