Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Teren și construcții - Radet

Proprietar: REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI R.A.D.E.T. RA
Termen limita inscrieri: 06/12/2022 ora 12:00 - 2 zile
Data licitatiei: 07/12/2022 ora 15:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT15732
Vezi si alte bunuri ale debitoarei REGIA AUTONOMA DE DISTRIBUTIE A ENERGIEI TERMICE BUCURESTI R.A.D.E.T. RA

Subscrisele, CITR Filiala Ilfov SPRL, cu sediul în Voluntari, Str. Erou Iancu Nicolae nr. 61, et. 3, ap. 11, jud. Ilov și cu procesual ales în București, Str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare UNPIR sub nr. RFO 0401/2009 și AKTIV-LEX INSOLVENȚĂ SPRL, cu sediul în București, Str. Turturelelor nr. 50, et. 1, Sector 3, număr de înscriere în Registrul Formelor de Organizare RFO 0662/2013, Consorțiu desemnat în calitate de lichidator judiciar al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice (RADET București) (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în București, Str. Cavafii Vechi nr. 15, Sector 3, având CUI RO 361218 și J40/195/1991, conform Încheierii de ședință pronunțate în data de 27.05.2020 de Tribunalul București-Secția a VII-a Civilă, în dosarul nr. 37278/3/2019, prin prezenta, ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ȘI PREȚ ÎN URCARE pentru valorificarea următoarelor active:


   1. Teren și construcții, situate în:


 


- Sediu administrativ D+P+3E, în suprafață construită de 1.471,15 mp + Atelier Sp+P, în suprafață construită de 1.606,34 mp, împreuna cu terenul aferent de 8,774 mp (conform extras CF 203103, NR. CAD.  203103, 203103-C1 și 203103-C2), situate în București, str. Str. Ilioara, nr. 16, Sector 3.


- Teren liber în suprafață de totală de 4.000 mp, situat în București, Str. Ilioara, nr. 16C, Sector 3(conform extras CF 202028, 202030, 202033, 202035, 202037 nr. CAD 202028, 202030, 202033, 202035, 202037);


Preț de pornire 3.850.000 Euro exclusiv TVA, vânzare în bloc.


 


Cu privire la TVA se vor aplica prevederile Codului Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate, pentru fiecare tip de active în parte.


 


Licitația va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, în data de 07.12.2022, ora 15:00. În cazul neadjudecării, se vor mai organiza licitații în data de 14.12.2022, în aceleași condiții de preț și oră.


 


Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.


 


Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietele de sarcini aferente procedurii de valorificare. Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație. Prețul caietului  de sarcini pentru bunurile vândute în bloc (teren și construcții situate în Str. Ilioara, nr. 16 și 16C, București, Sector 3) este de 10.000 RON exclusiv TVA.


 


Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 12:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, cu opis semnat, în care se vor enumera documentele și numărul de file, la datele de contact ale acestuia, conform detaliilor din publicația de vânzare. În cazul în care, ziua anterioară zilei de desfașurare a licitației este o zi nelucratoare, ziua se va împlini la ora 12:00 a primei zile lucrătoare anterioare zilei licitației. Totodată, în cazul în care documentele vor fi depuse fizic la sediul ales al lichidatorului judiciar CITR Filiala Ilfov SPRL, acestea vor fi depuse în programul de muncă al lichidatorului judiciar. De asemenea documentele de înscriere la licitație pot fi transmise în formă electronică, în același termen maxim, cu confirmare de primire, la adresa de e-mail: bucurești@citr.ro.


 


Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a lichidatorului judiciar sales.citr.ro / Bun căutat REGIA AUTONOMĂ DE DISTRIBUȚIE A ENERGIEI TERMICE (RADET) BUCUREȘTI, la telefon 0737.577.018 sau la adresa de e-mail silviu.dumitru@citr.ro.