Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Pachete de produse finite

Proprietar: DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.
Termen limita inscrieri: 05/12/2022 ora 14:00 - 1 zi
Data licitatiei: 06/12/2022 ora 14:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT15729
Vezi si alte bunuri ale debitoarei DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A.

ANUNȚ DE LICITAȚIE


 


Consorțiul format din CITR FILIALA CLUJ SPRL, societate civilă profesională – practician în insolvenţă cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanți nr. 48, et. 3, județul Cluj, înmatriculată la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II - 0760/25.04.2014 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2B0760/25.04.2014, e-mail office@citr.ro și  PRIME  INSOLV  PRACTICE SPRL, cu sediul in Bucureşti, Bulevardul Aviatorilor nr. 52, parter, ap. 1-2, înmatriculată la Registrul Formelor Organizate al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0488, e-mail office@primeinsolv.ro, în calitate de lichidator judiciar al DAN STEEL GROUP BECLEAN S.A. (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul în Beclean, Str. Valea Viilor, Nr. 3, Județ Bistrița-Năsăud, înregistrată la ONRC sub nr. J6/14/1991, atribuit în data de 08.02.1991, având CUI 573652, desemnat prin Hotărârea 87/2022 în dosarul nr. 142/112/2020, aflat pe rolul Tribunalului Bistrița-Năsăud, Secția a II-a Civilă, de Contencios Administrativ și Fiscal, scoate la vânzare în baza prevederilor Legii nr. 85/2014 și a AC din 22.09.2022, următoarele pachete de bunuri din patrimoniul societății:  1. Pachet 2 – PLASĂ SUDATĂ - Preț de pornire la licitație 13.261 EURO plus TVA; Bunurile se vând împreună, la pachet.

  2. Pachet 4 – PANOURI BORDURATE ZINCATE - Preț de pornire la licitație 356.568 EURO plus TVA. Bunurile se vând împreună, la pachet.

  3. Pachet 5 – PANOURI PLASTIFIATE - Preț de pornire la licitație 494.048 EURO plus TVA. Bunurile se vând împreună, la pachet.

  4. Pachet 7 – PLASĂ SUDATĂ 2 - Preț de pornire la licitație 279.219 EURO plus TVA. Bunurile se vând împreună, la pachet.


Lista detaliată cu componența fiecărui pachet și prețurile aferente fiecărui reper/produs va fi comunicată la cerere. Toate prețurile sunt exprimate în EURO și nu includ TVA, se va aplica cota TVA din momentul vânzării.


Licitaţia va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță în data de 04.11.2022, ora 14:00. Pentru pachetele de bunuri neadjudecate, licitația se reía în data de 18.11.2022 respectiv 06.12.2022, în aceleași condiții.


Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.


Garanția nu este purtătoare de TVA.


Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.


Preţul Caietului de sarcini este 2.000 Lei plus TVA.


Achizitionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.


Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui transmisă electronic, cu opis semnat, până la ora 14:00 a zilei anterioare ședinței de licitație, pe adresa de email andrei.besoiu@citr.ro.


Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a lichidatorului judiciar sales.citr.ro, la telefon 0737 888 997 sau la adresa de e-mail andrei.besoiu@citr.ro.