Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Proprietăți agroindustriale (ferme) în județul Teleorman – vânzare în bloc

Proprietar: INTERAGRO SA
Termen limita inscrieri: 26/07/2021 ora 14:00 - 1 zi
Data licitatiei: 27/07/2021 ora 14:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT14905
Vezi si alte bunuri ale debitoarei INTERAGRO SA

Subscrisa CITR Filiala Ilfov SPRL în calitate de administrator judiciar al INTERAGRO SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganization, en redressement), CUI RO 32639607, organizează licitaţie publică competitivă cu strigare pentru valorificarea activelor:


Proprietăți agroindustriale (ferme) în județul Teleorman – vânzare în bloc, preț pornire 4.508.276,80 Lei exclusiv TVA.


Pachetul de active imobile este compus din:  1. Proprietate agroindustrială Ferma Măldăeni - teren extravilan 13724 mp și 10 constructii (C1-C10), situată în Măldăeni, jud. Teleorman.

  2. Proprietate agroindustrială Ferma Urluiu - teren extravilan 27962 mp și 17 constructii (C1-C17), situată în Troianul, jud. Teleorman.

  3. Construcții cu utilizare agroindustrială situate în Alexandria, șos Alexandria-București, km. 7, jud. Teleorman(16 construcții; C1-C16), avand nr. cadastral 2363, înscrise în CF 23544, împreună cu dreptul de folosință asupra terenului, până la posibilitatea transferului de proprietate asupra terenului.


Preţul NU include TVA. Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile legale în vigoare la data tranzacției.


Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.


Licitaţia va avea loc în data de 27.07.2021, ora 14:00, la sediul ales al administratorului judiciar din București, str. Gara Herăstrău nr. 4, et. 3, Sector 2. În caz de neadjudecare, se va mai organiza o licitație în data de 03.08.2021 în aceleași condiţii de preţ, oră şi locaţie.


Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire fără TVA.


Caietul de sarcini poate fi achiziţionat de la sediul ales al administratorului judiciar. Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până la ora 14:00 a ultimei zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație. Daca ziua licitației, este în prima zi lucrătoare din săptămână, ultima zi de depunere a documentației de înscriere este ultima zi lucrătoare din săptămâna anterioară zilei licitației. Achiziţionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitaţie. Preţul Caietului de sarcini este 4.000 Lei+TVA.


Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este anexă la Caietul de sarcini.


Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a administratorului judiciar sales.citr.ro, Bun căutat INTERAGRO SA, la telefon 0744.548507 sau la adresa de e-mail ovidiu.braila@citr.ro.