Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Proprietate industrială (abator, fabrică de procesare carne, anexe și bunuri mobile) în Ucea de Jos, jud. Brașov

Proprietar: AUSTIN MEATS S.R.L.
Termen limita inscrieri: 28/07/2021 ora 13:00 - 4 zile
Data licitatiei: 29/07/2021 ora 13:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT14900
Vezi si alte bunuri ale debitoarei AUSTIN MEATS S.R.L.

Subscrisa CITR FILIALA BRAȘOV SPRL, cu sediul procesual de comunicare al actelor ales în București, Str. Gara Herăstrău, nr. 4, clădirea A, etaj 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RSP 0395/2009 şi în Tabloul U.N.P.I.R. sub nr. 2A0395/2009, desemnată lichidator judiciar al AUSTIN MEATS SRL (fostă CARMOLIMP SRL), în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Ucea De Jos, Str. Principala Nr. 1A, jud. Brașov, având CIF RO4894710 organizează procedură de vânzare prin licitație publică a activelor imobile de mai jos:


Licitații în datele de 22.07.2021, 29.07.2021 și 05.08.2021, începând cu ora 13.00, pentru:


 - Proprietate industrială (teren intravilan cu suprafață de 24.034 mp, CF 100277, construcții industriale, administrative și de depozitare, cabină poartă) situată în Ucea de Jos, județul Brașov  - Preț de pornire 412.860,00 Euro exclusiv TVA.


Licitații în datele de 29.07.2021, 05.08.2021 și 12.08.2021, începând cu ora 13.00, pentru:


- Proprietate industrială (teren intravilan cu suprafață totală de 27.630 mp, CF 100150 și 100062, construcții industriale aferente industriei de abatorizare și procesare carne, construcții administrative și de depozitare, anexe, împreună cu bunuri mobile/ mijloace fixe aferente industriei cărnii) situată în Ucea de Jos, județul Brașov - Preț de pornire 1.726.451,20 Euro exclusiv TVA.


Prețurile NU includ TVA. Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile legale în vigoare la data tranzacției pentru fiecare categorie de bunuri.


Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.


Componenta activelor este deținută de către lichidatorul judiciar si o va pune la dispoziția clienților interesați.


Garanția de participare este de 10% din prețul de pornire fără TVA.


Caietele de sarcini (câte un caiet pentru fiecare activ) pot fi achiziționate de la sediul lichidatorului judiciar. Documentația de înscriere la licitație va trebui depusă până la ora 13:00 a zilei anterioare ședinței de licitație. Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație. Prețul unui Caiet de sarcini este cuprins între 3.000 Lei + TVA și 7.000 Lei + TVA.


Condițiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanții pentru participarea la licitație sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucțiunile de desfășurare a licitației, care este anexă la Caietul de sarcini.


Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a lichidatorului judiciar sales.citr.ro, Bun căutat „AUSTIN MEATS”, la telefon 0744.548.507 sau la adresa de e-mail ovidiu.braila@citr.ro.