Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Pachet Mijloace fixe: mașini de cusut, mobilier, birotică, diverse

Proprietar: SAO TEAM S.R.L.
Termen limita inscrieri: 19/04/2021 ora 12:00 - 6 zile
Data licitatiei: 19/04/2021 ora 12:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT14247
Vezi si alte bunuri ale debitoarei SAO TEAM S.R.L.

 


Subscrisa CITR Filiala Bihor S.P.R.L​, cu sediul ales în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, jud. Bihor, nr. de înregistrare în Registrul Societăţilor Profesionale UNPIR: RFO 0396 din 01.06.2009, cod de înregistrare fiscală nr. 25979789, în calitate de lichidator judiciar al SAO TEAM S.R.L - societate "în faliment", "in bankruptcy", "en faillite", cu sediul în Oradea, Str. Dobrogeanu Gherea, Nr. 10 - 12, jud. Bihor, având CUI RO17359158, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor sub nr. J5/584/2005, desemnată prin Sentința nr. 1009/2018, pronunţată la data de  23.10.2018, în dosarul nr. 3589/111/2015, prin prezenta dispun și


                                                                                ADUC  LA  CUNOŞTINŢĂ  GENERALĂ:


În data de 19.04.2021,  ora 12:00, va avea loc în Oradea, str. Roman Ciorogariu, nr. 24, et. 1, jud. Bihor la sediul CITR FILIALA BIHOR SPRL, vânzarea la licitație publică a următorului activ regăsit în patrimoniul debitoarei:


Activul 3 – ,,Pachet Mijloace fixe: mașini de cusut, mobilier, birotică, diverse”.


Valoarea de evaluare de piață stabilită prin raportul de evaluare, respectiv prețul de pornire la licitație este de 86,300.00 lei fără TVA.


 Notă: Asupra bunurilor mobile din patrimoniul SAO TEAM SRL, este instituit un sechestru penal din data de 23.03.2016 în dosarul nr.823/P/2015.


 Potrivit art. 91 din Legea 85/2014 ,,Bunurile înstrăinate de administratorul judiciar sau lichidatorul judiciar, în exercitiul atribuțiilor sale prevazute de prezenta lege, sunt dobândite libere de orice sarcini, precum privilegii, ipoteci, gajuri sau drepturi de retenție, sechestre, de orice fel. Fac excepție de la acest regim măsurile asiguratorii dispuse în procesul penal în vederea confiscării speciale și/sau confiscării extinse’’.


 Prin prezentul înscris sunt somaţi toţi cei care pretind vreun drept asupra activului să îl anunţe pe lichidatorul judiciar înainte de data stabilită pentru vânzare, în termenele şi sub sancţiunile prevăzute de lege; sunt invitaţi toţi cei care vor să cumpere bunurile mobile să se prezinte la termenul de vânzare, la locul fixat în acest scop şi până la acel termen să prezinte oferte de cumpărare, conform art. 762 alin.2 lit. h-i din NCPC.


Ne aflăm la al doilea termen de licitatie.                                      


CONDIȚII PRIVIND LICITATIA: 1. Poate participa la licitatie, in calitate de licitator, orice persoana care are capacitatea deplina de exercitiu, precum si capacitatea sa dobandeasca bunurile scoase la licitație, conform art. 767 alin. (1) N.C.P.C.

 2. Nu vor putea participa, fiind incapabili de a cumpara la licitatie publica, persoanele prevazute de dispoziile art. 654 Cod Civil.

 3. Debitorul urmarit nu va putea fi adjudecatar, nici personal, nici prin persoana interpusa. 767 alin. (2) N.C.P.C.

 4. Persoanele care vor să cumpere activul scos la licitaţie sunt obligate să depună in contul colector al debitoarei SAO TEAM S.R.L, nr. RO98BREL0002002164400100 deschis la Libra Bank până la termenul stabilit pentru vânzare, o garantie de participare (cautiune) de 10% din preţul de pornire a licitaţiei, iar dovada achitarii acestei garantii va fi depusa la lichidatorul judiciar in conditiile prevazute de dispozitiile art. 768 alin. (1). Totodata, persoanele prevazute mai sus vor avea obligatia de a depune, odata cu dovada platii garantiei, copie de pe B.I. / C.I., iar in cazul persoanelor juridice copie de pe certificatul de inregistrare la Registrul Comertului si de pe certificatul de inregistrare fiscala.

 5. Nu au obligatia de a depune garantia prevazuta mai sus: creditorii urmaritori sau intervenienti nu sunt obligati, daca au rang util de preferinta, sa depuna garantia prevazuta de art. 768 alin. (1).

 6. PENTRU AL DOILEA TERMEN DE LICITATIE !!! Pretul de pornire a licitatiei este de 50% din prețul inițial prevăzut în anunțul de licitație.

 7. Activul se adjudeca celui care, dupa 3 strigări succesive, făcute la interval de timp care să permită opțiuni și supralicitări, oferă prețul cel mai mare, iar când există un singur concurent, acesta a oferit prețul de incepere a licitației. Vânzarea se va putea face chiar dacă se prezintă o singură persoană care oferă prețul de la care incepe licitația. Dacă nu se va obţine nici preţul de 50% din pretul initial, bunul va fi vândut, la acelaşi termen, la cel mai mare preţ oferit, chiar şi atunci când la licitaţie s-a prezentat un singur ofertant, conform 769 alin. (9) N.C.P.C.  

 8. Dupa adjudecarea activului, adjudecatarul este obligat sa depuna pretul de indata sau in termen de cel mult 5 zile de la data licitatiei, in contul indicat mai sus, conform art. 771 alin. (1) N.C.P.C., iar dovada platii, respectiv recipisa C.E.C. / O.P. in original, va fi depusa la biroul lichidatorului judiciar.

 9. In cazul in care castigatorul licitatiei nu depune pretul in termenul specificat la punctul 8, activul va fi scos din nou la vanzare, la acelasi termen sau la un alt termen, iar primul castigator va fi raspunzator atat de scaderea pretului obtinut la a doua vanzare, cat si de cheltuielile facute pentru aceasta, el fiind obligat sa plateasca cheltuielile prilejuite de noua licitatie si eventuala diferenta de pret, conform art. 771 alin. (3) N.C.P.C. Cuantumul cheltuielilor vor fi stabilite de lichidatorul judiciar si vor fi retinute din suma depusa conform art.

 10. Creditorii (din tabelul definitiv consolidat) nu pot sa adjudece bunul oferit spre vanzare la o valoare mai mica de 75% din pretul de pornire a primei licitatii, fie ca este vorba despre adjudecare in contul creantei, in acest caz fiind respectata ordinea de prioritate a creantelor impusa de Legea privind procedura insolventei, fie ca este vorba despre adjudecare si plata bunului in conditiile strategiei de valorificare, adica 75% din pretul specificat in anuntul de vanzare, conform dispozitiilor art. 769 N.C.P.C.

 11. Eliberarea actului de adjudecare se va face, conform art. 774 N.C.P.C. coroborat cu art. 158 din Legea nr. 85/2014, numai dupa plata integrala a pretului.

 12. Participanții la licitație, trebuie să achiziționeze, până la termenul fixat pentru licitație, caietul de sarcini. Acesta se achiziționează de la lichidatorul judiciar. Prețul caietului de sarcini este de 200 lei + TVA și se achită prin virament bancar în contul CITR Filiala Bihor SPRL nr. RO52BTRL01301202P90997XX deschis la Banca Transilvania SA Sucursala Oradea, sau numerar la sediul lichidatorului judiciar.

 13. Titularul unui drept de preempțiune, care nu a participat la licitație, nu va mai putea să-și exercite dreptul dupa adjudecarea bunului mobil, conform prevederilor art. 770 N.C.P.C.


Prezenta publicatie s-a intocmit in conformitate cu dispozitiile art. 762 N.C.P.C.


Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la telefon: 0733-038.767 e-mail: adrian.broinas@citr.ro, sau accesând secţiunea publicaţii de vânzare de pe site-ul sales.citr.ro, bun căutat Sao Team.