Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Imobile de vanzare in Danes

Proprietar: DAFORA SA
Termen limita inscrieri: 21/01/2021 ora 10:00 - 3 zile
Data licitatiei: 22/01/2021 ora 10:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT14080
Vezi si alte bunuri ale debitoarei DAFORA SA

Anunţ de licitaţie


 


CITR Filiala Cluj SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanţilor, Nr. 48, et. 3, jud. Cluj, în calitate de administrator judiciar al DAFORA SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Mediaș, Str. Regele Ferdinand I, Nr. 15, Județul Sibiu, CUI 7203436, înregistrată la ONRC sub nr. J32/8/1995, în conformitate cu prevederile Legii nr. 85/2014 și a hotărârii AC din 02.12.2020,  organizează licitaţii publice competitive cu strigare și preț în urcare pentru:  1. Bloc cămin de nefamilisti P+2 – Danes, Jud. Mureș - CF nr. 3135, Nr. Top. 4745-4746/2/2, St. 326 mp. Prețul de pornire la licitație este de 28.700 euro plus TVA.

  2. Teren constructii cu magazie – Daneș, Jud. Mureș - CF nr. 9842, Nr. Top. 6973/1/1/1/2. St. 1.795 mp. Prețul de pornire la licitație este de 39.900 euro plus TVA.


Se va achita cota de TVA valabilă la data vânzării.


Licitaţia va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, în data de 22.01.2021, ora 10:00. Pentru imobilele nevalorificate, licitaţia se va relua în data de 29.01.2021 (ora 10:00), în aceleaşi condiţii.


Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.


Garanția nu este purtătoare de TVA.


Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achizitionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.


Preţul Caietului de sarcini este de 500 Lei plus TVA.


 


Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanță energetică a clădirii/unității de clădire[1] prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.


 


[1] Se aplică clădirilor sau unităților de clădire atât noi, cât şi existente, pe tipuri de funcţiuni, după cum urmează: a) rezidențial - colectiv sau individual; b) birouri; c) învățământ; d) sănătate; e) hoteluri și restaurante; f) activități sportive; g) comerț; h) alte funcțiuni.


 


Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic, cu opis semnat, pe adresa de email andrei.besoiu@citr.ro, până la ora 10:00 a zilei anterioare ședinței de licitație


Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a administratorului judiciar sales.citr.ro - cod anunț CIT14080, la telefon 0737 888 997 sau la adresa de e-mail andrei.besoiu@citr.ro