Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Autoutilitare si echipamente folosite in prelucarea canapelelor

Proprietar: GP SOFA S.R.L.
Termen limita inscrieri: 20/01/2021 ora 12:00 - 2 zile
Data licitatiei: 21/01/2021 ora 12:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT14076
Vezi si alte bunuri ale debitoarei GP SOFA S.R.L.

CITR Filiala Cluj SPRL, cu sediul în Cluj-Napoca, Calea Dorobanților nr. 48, et. 3, jud. Cluj  înmatriculată la Registrul Societăților Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO II 0760 având cod de identificare fiscală RO33154723, în calitate de lichidator judiciar al GP Sofa SRL (în faliment, in bankruptcy, en faillite), cu sediul in Municipiul Satu Mare, Str. Oituz, Nr. 4, Județ Satu Mare, având CUI 13888857 și J30/188/2001, desemnat prin Hotărârea 406/2019 în dosarul nr. 4299/83/2017 aflat pe rolul Tribunalului Satu Mare, cu respectarea hotărârii AC din data de 18.12.2020, vinde prin licitaţie publică competitivă cu strigare, următoarele active:


 


Activul 1,,Autoturisme și autoutilitare’’-vanzare individuala-format din autoturisme si autoutilitare nefunctionale cu preturi individuale cuprinse intre 175 si 1.050 euro plus TVA-.


Activul 2,,Autoutilitare’’ -vanzare individuala-compus din: Autocamion RENAULT BI 43ACA5 pret de pornire la licitatie 1.160 euro plus TVA, Autotractor Man TG410A pret de pornire la licitatie 2.400 euro plus TVA.


 


Activul 5,,Echipamente folosite in fabricarea canapelelor”-vanzare individuala cu preturi individuale cuprinse intre 7.583 si 33.150 euro + TVA


 


Se va aplica cota TVA din momentul vânzării.


Licitaţia va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță în data de 21.01.2021, ora 12:00. În cazul nevalorificării, licitația se repetă în data de 28.01.2021, în aceleaşi condiţii, locație și oră.


Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.


Garanția nu este purtătoare de TVA.


 


Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare. Achizitionarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.