Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Proprietati imobiliare

Proprietar: C+C S.A.
Termen limita inscrieri: 21/10/2020 ora 15:00 - 1 zi
Data licitatiei: 22/10/2020 ora 15:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT13678
Vezi si alte bunuri ale debitoarei C+C S.A.

Subscrisa  CITR  Filiala Timiș SPRL, cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Amurgului, nr. 1, et. 1, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 2B0389/03.06.2009, având cod de identificare fiscală 25757880, desemnată administrator judiciar al C+C S.A. în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective, cu sediul în Reșița, str. Poneasca, nr. 17, jud. Caraș-Severin, având C.U.I. 1062303, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J11/294/1991, în temeiul art. 48 şi urm. din Legea nr.85/2014, conform A.C. din data de 23.09.2020, organizează licitaţie publică cu strigare, pentru valorificarea următoarelor active:


Activ 1: Proprietate imobiliară înscrisă în CF nr. 442231 Timișoara, formată din teren în suprafață de 5.153 m.p. și depozit situat în Timișoara având o suprafață construită de 2.514 m.p., vânzare la pachet cu bunurile mobile din locație, având ca preț de pornire 853.207,20 euro exclusiv TVA;


Activ 2: Proprietate imobiliară înscrisă în CF nr. 80248 Bascov, formată din teren în suprafață de 1.294 m.p. și depozit situat în Bascov având o suprafață construită de 667 m.p., vânzare la pachet cu bunurile mobile din locație, având ca preț de pornire 247.599,00 euro exclusiv TVA;


Activ 3: Spațiu comercial – magazin comercial nr. 2 situat în Reșița, înscris în CF nr. 30116-C1-U23, având o suprafață construită de 48 m.p., prin vânzare la pachet împreună cu bunurile mobile din locație respectiv stocurile din locație, având ca preț de pornire 36.505,80 euro exclusiv TVA + 15.623,17 lei exclusiv TVA (valoarea stocurilor prezente în locație)


Notă: Referitor la TVA se vor aplica normele legale în vigoare la data tranzacției;


 


Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.


 


Licitația va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, în data de 22.10.2020 ora 15:00, la sediul din Timișoara, str. Amurgului, nr.1, etaj 1, camera 8-9, jud. Timiș. În cazul nevalorificării, se va organiza o nouă ședință de licitație în data de 29.10.2020 la acelaşi preţ, locaţie şi oră.


Caietul de sarcini pentru activele scoase la licitaţie poate fi achiziţionat de la lichidatorul judiciar CITR Filiala Timiș, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va putea fi transmisă oricând (24/7) cu cel puțin 24 de ore anterior orei la care este organizată licitația, cu opis semnat. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0757040521, e-mail: andrei.iovan@citr.ro, sau pe site-ul sales.citr.ro, folosind codul CIT13678.