Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Active imobiliare / mobiliare

Proprietar: AMARAD SA
Termen limita inscrieri: 20/10/2020 ora 15:00 - astazi
Data licitatiei: 21/10/2020 ora 15:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT13665
Vezi si alte bunuri ale debitoarei AMARAD SA

Consorţiul format din Expert S.P.R.L. şi CITR Filiala Timiş S.P.R.L., desemnat în calitate de lichidator judiciar al S.C. AMARAD S.A. – în faliment, in bankruptcy, en faillite, cu sediul în Arad, Calea Aurel Vlaicu, nr. 139-151, judeţul Arad,  înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/1291/1994,  CUI 6444975, prin Încheierea civilă nr. 110, pronunţată în şedinţa din data de 15.02.2018, în dosarul nr. 1463/108/2012, aflat pe rolul Tribunalului Arad, Secţia Civilă, în baza hotărârii A.C. din data de 22.06.2020, 21.05.2019, respectiv 28.11.2019, organizează licitaţie publică cu strigare, pentru valorificarea următorului activ deținut de debitoarea SC AMARAD SA în faliment, in bankruptcy, en faillite, după cum urmează:  1. Activ I - Clădire de birouri cu hală producție (Teren 9.664mp + Construcții), Arad, Micalaca, str. Păstorului, FN - înscrise în CF 308394 și CF 308451 - C1 - U1, prin vânzare la pachet cu bunurile mobile de natura mobilier, IT, birotică și amenajări din locație, având ca preț de pornire la licitație 487.530,50 euro exclusiv TVA;

  2. Activ II - Imobil Pecica (birou administrativ, 1 cantina, 1 atelier tamplarie, 3 magazii, 1 centrala, 1 sopron) și teren în suprafață de 15.798 m.p., având ca preț de pornire la licitație 125.361,60 euro exclusiv TVA;

  3. Activ III - Bunuri mobile de natura autovehiculelor și utilajelor, prin vânzare la pachet sau individual, având ca preț de pornire la licitație 58.097,90 euro exclusiv TVA;

  4. Activ IV - Bunuri mobile de natura echipamentelor, scule și unelte, prin vânzare la pachet sau individual, având ca preț de pornire la licitație 214.651,50 euro exclusiv TVA;

  5. Activ V - Bunuri mobile de natura obiectelor de inventar, prin vânzare la pachet sau individual, având ca preț de pornire la licitație 22.008,70 euro exclusiv TVA;

  6. Activ VI - Stoc de piese de schimb și consumabile, prin vânzare la pachet sau individual, având ca preț de pornire la licitație 26.597,14 euro exclusiv TVA;

  7. Activ VII - Bunuri mobile de natura echipamentelor și mijloacelor de transport, având ca preț de pornire la licitație 27.984,30 euro exclusiv TVA;

  8. Activ VIII - Bunuri mobile de natura mijloacelor de transport, având ca preț de pornire la licitație 1.490,34 euro exclusiv TVA;

  9. Activ IX - Bunuri mobile reprezentate de plusuri de inventar, având ca preț de pornire la licitație 46.089,52 euro exclusiv TVA.


Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.


 


Licitația va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță. Pentru Activele I - VI, licitaţia va avea loc în data de 21.10.2020 ora 15:00, la locația din str. Amurgului, nr.1, etaj 1, cam. 8-9, Timișoara. În cazul în care activele nu se vor adjudeca în cadrul primei licitații, se va organiza o altă licitație în data de 04.11.2020 la același preț și în aceleași condiții.  Pentru Activele VII - IX, licitaţia va avea loc în data de 21.10.2020 ora 15:00. În cazul în care activele nu se vor adjudeca în cadrul primei licitații, se vor organiza alte ședințe de licitație în data de 28.10.2020, 04.10.2020, respectiv 11.11.2020, la același preț și în aceleași condiții. Caietele de sarcini pentru activele scoase la licitaţie pot fi achiziţionate de la lichidatorul judiciar, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va putea fi transmisă oricând (24/7) cu cel puțin 24 de ore anterior orei la care este organizată licitația, cu opis semnat. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei, care este parte integrantă a Caietului de sarcini. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0757.040.521,  e-mail: andrei.iovan@citr.ro sau pe site-ul sales.citr.ro folosind codul CIT 13665.