Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Active imobile / mobile

Proprietar: AVA TOUR SRL
Termen limita inscrieri: 20/10/2020 ora 12:00 - astazi
Data licitatiei: 21/10/2020 ora 12:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT13663
Vezi si alte bunuri ale debitoarei AVA TOUR SRL

Subscrisa  CITR  Filiala Timiș SPRL, cu sediul în Timișoara, jud. Timiș, str. Amurgului nr. 1, et. 1, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. 2B0389/03.06.2009, având CUI 25757880, în calitate de lichidator judiciar al SC AVA TOUR S.R.L. - în faliment, in bancruptcy, en faillite, cu sediul în Arad, Calea Bodrogului FN, jud. Arad, având cod unic de înregistrare 12877108, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Arad sub nr. J02/192/2000, conform A.G.C. din data de 04.08.2020, organizează licitaţia publică cu strigare pentru valorificarea următoarelor active :


   1. Hală producție și corp administrativ, s.c. 1278mp, situate în Arad, zona Liberă, Aleea Aeroport nr.13 - CF 310359 Arad , CF 310389 și bunuri mobile locate în imobil, cu vânzare la pachet – la prețul de 95.964,28 Euro exclusiv TVA;

  2. Teren extravilan situat în punctul de frontieră Urziceni, 11.147 mp - CF 100006 – la prețul de 4.720,00 Euro exclusiv TVA;

  3. Magazin in sistem Duty Free, s.c. 234mp, și teren aferent 1.000 mp situate în Halmeu, str. N.Titulescu, Zona Vămii - CF 100268, CF 100267, CF1000350 și bunuri mobile locate în imobil, cu vânzare la pachet – la prețul de 4.454,93 Euro exclusiv TVA;

  4. Teren extravilan situat înainte de punctul de frontieră Moravița, 2.500mp – CF 400244 Dejan - la prețul de 700,00 Euro exclusiv TVA;

  5. Dacia Solenza AR 16 VPI – la prețul de 140,00 Euro exclusiv TVA.


Notă: cu privire la regimul TVA se vor aplica prevederile legale în vigoare


Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.


 


Licitația va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță. Pentru Activul 4, licitaţia va avea loc în data de 21.10.2020 ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Amurgului, nr.1, etaj 1, jud. Timis. În cazul neadjudecării activelor, se va organiza o alta ședința de licitație în data de 28.10.2020, 04.11.2020, 11.11.2020 la aceeași oră și locație și în aceleași condiții. Pentru Activele 1, 2, 3, respectiv activul 5, licitaţia va avea loc în data de 21.10.2020 ora 12:00, la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Amurgului, nr.1, etaj 1, jud. Timis. În cazul neadjudecării activelor, se va organiza o alta ședința de licitație în data de 04.11.2020 la aceeași oră și locație și în aceleași condiții.


 


Caietele de sarcini pot fi achiziţionate de la sediul menționat mai sus iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă până cel târziu cu 24 de ore anterior orei la care este stabilită licitația la sediul lichidatorului judiciar din Timisoara, str. Amurgului, nr.1, etaj 1, camera 8,9, jud. Timis. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0757.040.521, e-mail: andrei.iovan@citr.ro, sau pe site-ul sales.citr.ro folosind codul CIT13663.