Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Locuri de parcare subterane București, str. Răsuri nr. 3 si bunuri mobile - autovehicule si echipamente

Proprietar: INTERFLOOR SYSTEM S.R.L.
Termen limita inscrieri: 27/05/2020 ora 17:00 - astazi
Data licitatiei: 28/05/2020 ora 14:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT13007
Vezi si alte bunuri ale debitoarei INTERFLOOR SYSTEM S.R.L.

Subscrisa CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, în calitate de administrator judiciar al INTERFLOOR SYSTEM SRL (în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective), cu sediul social în București, Str. Răsuri nr. 3, parter, ap. 2 și 3, sector 2, CUI 15961326 și J40/10575/2005, ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ COMPETITIVĂ CU STRIGARE CU PREȚ ÎN URCARE pentru valorificarea următoarelor active mobile și imobile:  1. Bunuri mobile - autovehicule (Skoda, Hyundai, BMW, Volkswagen, Opel), vânzare individuală, cu prețuri de pornire între 1.575 Euro exclusiv TVA și 12.675 Euro exclusiv TVA. Lista detaliată cu prețurile individuale poate fi consultată la cerere;


   1. Bunuri mobile - echipamente (ciocane demolatoare, mașini de sudat, mașini de șlefiut, echipamente IT, etc.), vânzare individuală, cu prețuri de pornire între 25 Euro exclusiv TVA și 610 Euro exclusiv TVA. Lista detaliată cu prețurile individuale poate fi consultată la cerere;


   1. Loc de parcare nr. 7 – U. 13.26 mp, București, str. Răsuri, nr. 3, subsol, sector 2, CF 216792-C1-U23, preț de pornire 7.275 Euro exclusiv TVA.


 


Cu privire la TVA se vor aplica normele și reglementările Codului Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate pentru fiecare tip de activ în parte.


 


Licitaţia va avea loc în data de de 28.05.2020, la sediul administratorului judiciar din București, sector 2, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court Clădirea A, et. 3, începând cu orele 14.00. Pentru activele neadjudecate, licitația se va repeta în 04.06.2020 la aceeași locație și oră.


 


Documentaţia de înscriere la licitaţie prevăzută în Caietul de sarcini va trebui depusă cel mai târziu cu o zi înainte de data desfășurării licitației până la ora 17:00. În cazul în care, ziua anterioară zilei de desfașurare a licitației este o zi nelucratoare, ziua se va împlini la ora 17:00 a primei zile lucrătoare anterioare zilei licitației. Garanția de participare la licitație este de 10% din prețul de pornire și nu este purtătoare de TVA. Achiziționarea caietului de sarcini se poate face de la sediul administratorului judiciar și este condiție obligatorie pentru participarea la licitație.


 


Preţul Caietului de sarcini este 595 Lei inclusiv TVA.


                                                                                                                    


Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a administratorului judiciar sales.citr.ro / cod anunț CIT13007 la telefon 0742.011.223 sau la adresa de e-mail flavius.draghici@citr.ro.