Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Proprietate rezidentiala

Proprietar: GREEN FOREST S.R.L.
Termen limita inscrieri: 01/04/2020 ora 13:00 - 2 zile
Data licitatiei: 02/04/2020 ora 13:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT12819
Vezi si alte bunuri ale debitoarei GREEN FOREST S.R.L.

Subscrisa, CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, Gara Herăstrău, nr. 4, et.3, sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009 având cod de identificare fiscală RO26171764, desemnată în calitate de lichidator judiciar al S.C. GREEN FOREST S.R.L.(în faliment,in bankruptcy, in faillite) , cu sediul în Județul Dolj, Municipiul Craiova, B-dul Decebal nr. 85,  corp A, camera 3, etaj 4, având C.U.I. 24236620  şi  J16/1120/2010, prin închierea din  data de 24.05.2017, în dosarul nr.5272/63/2013, aflat pe rolul Tribunalului Dolj- Secţia a II-a Civilă, în conformitate cu A.G.C. din data de 23.03.2020, organizează licitaţii publice cu strigare, pentru valorificarea următorului activ:


   1. “Proprietate rezidențială situată în județul Dolj, com. Malu Mare sat Preajba T80 P 18 si 19” formată din 46 loturi de teren (construite/neconstruite) în suprafață totală de 23.343 mp (terenuri pentru construcții și căi de acces), prin vânzare în bloc - preț de pornire la licitație: 2.500.000 LEI (TVA inclus).


 


Nota: Referitor la TVA se vor aplica normele legale in vigoare;


 


Licitația va avea loc în data de 02.04.2020 ora 13:00, la locația din Timişoara, str. Amurgului, nr.1, et. 1, cam. 8-9, jud. Timiş. În cazul neadjudecării activului  la prima licitaţie se va organiza altă ședință de licitație în data de 09.04.2020 la aceeaşi oră şi locaţie și în aceleași condiții.


Caietul de sarcini pentru activul scos la licitaţie poate fi achiziţionat de la locatia din  Timişoara, str. Amurgului, nr. 1, et. 1, cam. 8-9, jud. Timiș, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel tarziu cu 24 de ore anterior orei la care este organizată licitația. Preţul unui caiet de sarcini este de 2.000 lei plus TVA. Condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie, sunt precizate în Regulamentul cuprinzând instrucţiunile de desfăşurare a licitaţiei. Informaţii suplimentare se pot obţine la telefon: 0757.040.521, e-mail: andrei.iovan@citr.ro, sau pe site-ul sales.citr.ro, folosind cod anunt CIT 12819.