Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Fabrica de procesare carne "PE GUSTATE", localizată în Com. Cârcea, Jud. Dolj

Proprietar: LACTAG S.A.
Termen limita inscrieri: 01/04/2020 ora 14:00 - 2 zile
Data licitatiei: 02/04/2020 ora 14:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT12808
Vezi si alte bunuri ale debitoarei LACTAG S.A.

 


Subscrisa, CITR Filiala București SPRL cu sediul în București str. Gara Herăstrău nr. 4, Clădirea A, et. 3, sector 2 înmatriculată la Registrul Societăţilor Profesionale al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009 având cod de identificare fiscală RO26171764, desemnată administrator judiciar al LACTAG SA (în reorganizare, in judicial reorganisation, en redressement), cu sediul în Costeşti, Str. Progresului, Nr. 24, Județ Argeş, CUI 129103, înregistrată la ONRC sub nr. J3/44/1991 prin încheierea din data de 12.02.2016 pronunțată de Tribunalul Specializat Argeș în dosarul nr. 22/1259/2016, organizează procedură de valorificare prin licitație publică a activului:  • Fabrica de procesare carne „Pe Gustate”, localizată în com. Cârcea, jud Dolj; preț de pornire 1.679.618 Euro exclusiv TVA.


Lista bunurilor imobile si mobile care formeaza activul „Fabrica de procesare carne -Pe Gustate” este detinuta de catre administratorului judiciar si o va pune la dispozitia clientilor interesati.


Preţul NU include TVA. Cu privire la TVA, se vor aplica prevederile legale în vigoare la data tranzacției.


Licitaţia va avea loc în data de 02.04.2020, începând cu ora 14:00 la sediul administratorului judiciar din Bucureşti, str.Gară Herăstrău nr.4, et.2, sector 2. În caz de neadjudecare, se va mai organiza o licitație în data de 16.04.2020, în aceleași condiţii de preţ, oră şi locaţie.


Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA.


Caietele de sarcini pot fi achiziţionate de la sediul CITR Filiala Bucuresti SPRL, iar documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă cel târziu cu 24 de ore înaintea desfăsurării licitaţiei, la sediul administratorului judiciar. Prețul unui Caiet de sarcini este de 5.000 Lei +TVA.


Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii la numărul de telefon 0744.548.507 la adresa de e-mail ovidiu.braila@citr.ro sau pe site-ul sales.citr.ro/ Cod anunț CIT12808.