Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Laminor Focșani - activ industrial STG STEEL

Cod produs: 59031, Vrancea - Focsani, STG STEEL SRL

Specificatii:

Stoc1 activ

Proprietatea propusă pentru valorificare este localizată în bdul.București nr.80, în subzona industrială A1 a municipiului Focșani (unități mici și mijlocii productive și de servicii), în sud-vestul municipiului, într-un perimetru delimitat de proprietăți industriale și rezidențiale.

Proprietatea este compusă din teren în suprafață de 261.539 mp și construcții în suprafață desfășurată de 58.354 mp. Pe amplasament sunt edificate construcții specifice activității metalurgice (laminoare, hale cuptoare LPM, depozite, magazii, ateliere, săli aparataj, clădiri administrative, platforme și construcții speciale). O parte dintre acestea se află într-o stare de degradare destul de avansată, din cauza lipsei activității și implicit a întreținerii. De asemenea, pe amplasament există branșamente, rețele de utilități, instalații de forță, post trafo, platforme betonate, amenajare drum de acces, alte construcții speciale etc. Amplasamentul beneficiază de toate utilitățile. Accesul se realizează din bdul.București, pe un drum de acces în indiviziune.

Proprietatea imobiliară este înscrisă în Carțile Funciare nr.749 C1-C6, cu numerele cadastrale 1065/1/1N, 1065/1/2N, 1065/1/3N, 1065/1/4N, 1065/1/5N și 1065/1/6N ale municipiului Focșani.

Echipamentele tehnologice și instalațiile sunt reprezentate de echipamente și utilaje specializate, utilizate la procesul specific de prelucrare a metalelor și constau în principal în linia laminor și utilaje auxiliare ce deservesc linia de laminare, computere, laptopuri, imprimante, cântare etc.

În ceea ce privește mijloacele de transport, ponderea cea mai mare o au podurile rulante utilizate în fluxul de producție, manipulare materie primă (țagle), produse finite (colaci oțel beton). Mobilierul și birotica se compun din mobilier bucătărie, sistem interfon 24 posturi aferent laminorului, etc. Majoritatea mașinilor, echipamentelor și instalațiilor sunt funcționale, însă au starea fizică corespunzătoare vechimii și mediului de utilizare.

9,194,204.00 EUR

Pretul nu include TVA
 

Localizare produs

Produse din aceeaşi categorie: