Facebook Pixel
Schimba in:

Contacteaza-ne!   Telefon: +40 213 266 014/015  |  E-mail: sales@citr.ro

Licitatie publica HIDROSERV SA

Proprietar: SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA
Termen limita inscrieri: 25/02/2021 ora 12:00 - astazi
Data licitatiei: 26/02/2021 ora 17:00
Vanzator: contactati vanzatorul...
Cod anunt: CIT14270
Vezi si alte bunuri ale debitoarei SOCIETATEA DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA

Subscrisa CITR Filiala București SPRL, cu sediul în București, str. Gara Herăstrău nr. 4, Green Court, et. 3, Sector 2, înmatriculată la Registrul Formelor de Organizare al U.N.P.I.R. sub nr. RFO 0401/2009, având Cod de Identificare Fiscală RO 26171764, în calitate de administrator judiciar al SOCIETATĂȚII DE SERVICII HIDROENERGETICE HIDROSERV SA (în reorganizare judiciară, in judicial reorganisation, en redressement) cu sediul social în București,  str. Constantin Nacu, nr. 3, et. 3-5, CP 020995, Sectorul 2, CUI 32097794 și J40/9762/2013, desemnată prin Încheierea pronunțată în data de 10.10.2016, în dosarul nr. 36365/3/2016, aflat pe rolul Tribunalului București – Secția a VII-a Civilă, ORGANIZEAZĂ LICITAȚIE PUBLICĂ CU STRIGARE ȘI PREȚ ÎN URCARE pentru valorificarea următoarelor bunuri imobile:


 


   1. Atelier mecanic și teren în suprafață de 4.495 mp, situat în loc. Buhuși, jud. Bacău, compus din: Împrejmuire Buhuși, atelier Mecanic Buhuși (CF 61575, nr. cad. 61575-C1), teren Buhusi (CF 61575, 61576, 61577, nr. cad. 61575, 1084/2, 1086/2), la prețul de 132.802 Lei exclusiv TVA.


   1. Service auto și spălătorie auto Gura Văii, compus din: Teren curți construcții - Euroservice Gura Văii, Calea Timișoarei, nr. 24 (CF 58007, nr. cad. 987); Construcție - Sediu Administrativ, Multi Service auto Gura Văii, Calea Timișoarei, nr. 24 (CF 58007/, nr. cad. 987-C5); Construcție - Spălătorie auto și atelier cu 5 încăperi Gura Văii, Calea Timișoarei, nr. 24 (CF 58007, nr. cad. 987-C19), rețele termice exterioare, drumuri și platforma betonată, canalizare pluvială, alimentare apă potabilă, la prețul de 1.147.684 Lei exclusiv TVA.


 


 


Cu privire la TVA se vor aplica normele și reglementările Codului Fiscal în vigoare la data transferului dreptului de proprietate.


 


Persoanele interesate înțeleg că certificatul energetic urmează a se elabora pe cheltuiala acestora, după declararea acestora în calitate de câștigători ai licitației, urmând a se stabili performanța energetică a clădirii/unității de clădire  prin următorii indicatori de performanță: a) clasa energetică; b) consumul total specific de energie primară; c) indicele de emisii echivalent CO_2; d) consum total specific de energie din surse regenerabile.


 


Licitația va avea loc prin mijloace de comunicare la distanță, în data de 26.02.2021 ora 17:00. Pentru bunurile neadjudecate, se va organiza o nouă licitație în data de 05.03.2021 ora 17.00.


 


Garanţia de participare este de 10% din preţul de pornire fără TVA. Garanția nu este purtătoare de TVA.


Detalierea completă a activelor şi condiţiile pe care trebuie să le îndeplinească ofertanţii pentru participarea la licitaţie se regăsesc în Caietul de sarcini aferent procedurii de valorificare.


 


Achiziționarea Caietului de sarcini este obligatorie pentru participarea la licitație.


 


Documentaţia de înscriere la licitaţie va trebui depusă electronic, cu opis semnat, pe adresa


de email ionut.coleasa@citr.ro, până la ora 12.00 a zilei lucrătoare anterioare ședinței de licitație.


 


Cei interesaţi pot obţine date suplimentare şi informaţii pe platforma de vânzări a administratorului judiciar sales.citr.ro / Bun căutat HIDROSERV, la telefon 0737.577.018 sau la adresa de e-mail ionut.coleasa@citr.ro


Preţurile caietelor de sarcini pot fi consultate la cerere.